Smutna prawda

Zachowanie bezstronności i maksymalnego obiektywizmu jest głównym celem i ideą dziennikarstwa. Jednak nadchodzi taki moment, w którym nie da się powstrzymywać dłużej swoich przemyśleń i trzeba się nimi podzielić ze światem, nawet jeżeli są mocno subiektywne. Tym momentem był upadek jednego z ostatnich bastionów ambitnego dziennikarstwa motoryzacyjnego. Każdy kto kiedykolwiek przeglądał półki z prasą motoryzacyjną […]